Aanmelden sponsordiner Kumbatio

Wat fijn dat u erbij bent op 17 september!

Om uw aanmelding compleet te maken vragen wij u vriendelijk onderstaand formulier volledig in te vullen.

Uw naam

Uw e-mailadres

Telefoonnummer

Met hoeveel personen wilt u komen?

Namen van alle personen (inclusief uzelf)

Zijn er personen met diëetwensen bij?

Het totaalbedrag van (aantal personen) x € 65,- graag overmaken op rekeningnummer NL86 RABO 0158 3039 62 t.n.v. Stichting Kumbatio o.v.v. Sponsordiner 2016.

Binnen 3 dagen na betaling wordt per email het toegangsbewijs betreffende alle bovenstaande personen verzonden naar de contactpersoon.